[RO] Cum să devii prosumator Back to Top

[RO] Cum să devii prosumator

A venit momentul să discutăm puțin despre subiectul mult așteptat de mulți dintre voi: cum să devii prosumator. Va fi un articol lung, cu multe informații care sper eu să te ajute.


Presupunând că ai deja un sistem de producere a energiei electrice din panouri fotovoltaice sau ești interesat să instalezi un astfel de sistem, câteva din motivele pentru care eu consider că ar trebui să faci acest pas: Un sistem bine dimensionat va putea în anumite momente să genereze mai multă energie decât poți consuma, să nu mai vorbim de momentele când nu ești acasă Fiecare kWh neprodus de sistemul tău îți aduce o pagubă de 0.251 RON (preț aplicabil pentru anul 2020) Un prosumator își va amortiza mult mai repede investiția și vorbim de câtiva ani, în funcție de dimensiunea și calitatea sistemului Factură mai mică la energia electrică. Ca prosumator energia produsă va apărea pe factura ta de energie iar prețul acesteia va fi scăzut din factură. Când valoarea energiei produse depășește cu 100 RON valoarea energiei consumate, furnizorul tău de energie este obligat să te plătească. Nu te gândi că nu merită efortul și că ar fi bine să injectezi acea energie gratuit în rețea pentru simplul motiv că legal nu poți face asta iar mulți dintre distribuitorii de energie din România te vor pune să plătești acea energie pe care tu speri să o injectezi gratis. Fie că vorbim de contoare de energie care înregistrează consum indiferent de sens, sau taxare diferită a energiei injectate fără calitatea de prosumator, mai toți distribuitorii au o metodă prin care te vor taxa pentru energia injectată gratuit. Să nu mai vorbim de implicațiile legale și de cele de siguranță.
Sfatul meu pentru tine: sub nici o formă nu face asta, nici măcar pentru o perioadă scurtă de timp.
Înainte de a discuta despre pașii de urmat să explicăm câteva noțiuni foarte importante:Prosumator - Client final (persoană fizică sau juridică) care deține o instalație de producere a energiei electrice din surse regenerabile (sursa poate fi din panouri fotovoltaice, eoliene, geotermală, etc) cu o putere instalată de cel mult 27kW și a cărui activitate specifică nu este producerea de energie electrică. Vorbim de prosumator numai pentru instalațiile de până la 27kW.Distribuitor - Societate comercială ce deține în concesiune rețeaua de distribuție a energiei electrice dintr-o anumită zonă din România. În funcție de nivelul de tensiune la care sunteți racordați, în România există următoarele societăți principale de distribuție: Transelectrica, Delgaz Grid, SDEE Muntenia Nord, SDEE Transilvania Nord, SDEE Transilvania Sud, Distribuție Energie Oltenia, E-Distribuție Dobrogea, E-Distribuție Muntenia, E-Distribuție Banat. De menționat că distribuitorul se ocupă efectiv de accesul tău la rețea, de deranjamente și legal deși nu ai un contract direct cu el, poți să îi adresezi direct orice problemă legată de rețea, calitatea energiei, etc.Furnizor - Societatea comercială care îți vinde efectiv energia electrică pe care o consumi și cu care ai încheiat un contract de furnizare, iar ca prosumator sunt cei cu care vei încheia contractul de vânzare - cumpărare pentru energia pe care o vei injecta în rețea. Dacă tot suntem la capitolul energie din surse regenerabile, normal ar fi ca furnizorul tău de energie să îți ofere energie din surse 100% regenerabile și avem în România mai mulți furnizori care fac asta. Nu mai plăti pentru energie din cărbune, păcură, hidrocarburi sau alte surse extrem de scumpe care ne distrug sănătatea. Dacă ai un furnizor care îți oferă energie din surse fosile, poți încheia oricând un contract cu un furnizor care îți oferă energie 100% regenerabilă, detalii găsești pe site-ul ANRE aiciPutere de consum - Puterea aprobată pentru consum de distribuitor pentru locul tău de consum. Găsești această valoare exprimată în kW, pe ultimul certificat de racordare emis sau în contractul tău de furnizare.Putere de producere - Puterea aprobată de distribuitor pentru producere, sau puterea maximă pe care invertorul/invertoarele tale o pot produce și implicit o poți injecta în rețea după obținerea calității de prosumator. Puterea de producere este diferită de puterea instalată. Un sistem bine dimensionat va avea o putere instalată (puterea unui panou x numărul de panouri. Exemplul meu: 315W x 18 panouri = 5.67kW putere instalată) mai mare decât puterea invertorului/invertoarelor. Vei găsești această valoare exprimată în kW, pe certificatul de racordare sau în contractul de vânzare - cumpărare pe care îl vei incheia cu furnizorul tău.

Cine poate deveni prosumatorConform ordinului ANRE 69/2020 există mai multe cazuri în care poți solicita certificarea calității de prosumator distribuitorului de energie electrică din zona ta:1. Loc de consum și producere nou unde ai o instalație de producere a energiei electrice din surse regenerabile2. Loc de consum existent la care ai adăugat o instalație de producere a energiei electrice din surse regenerabile - fără a se depăși puterea aprobată pentru consum3. Loc de consum existent la care ai adăugat o instalație de producere a energiei electrice din surse regenerabile - unde se depășește puterea aprobată pentru consum4. Certificarea calității de prosumator dacă deții un loc de producere și consum5. Loc de consum existent la care ai adăugat o instalație de producere a energiei electrice din surse regenerabile - prin programul AFM

Câteva lucruri la care să fii atent în relația cu distribuitorul de energie din zona ta➀ Pasul de informare nu este este obligatoriu. Este foarte posibil să găsești acele informații și pe site-ul distribuitorului sau să le obții din alte surse mult mai avizate. Din experiență vă spun că în cadrul pasului de informare distribuitorul va face tot posibilul să vă determine să renunțați. Vor invoca fel de fel de motive sau costuri aberante, multe din ele nereale sau neaplicabile în cazul vostru.➁ Anexați NUMAI documentele menționate în anexe, nimic altceva. ANRE a inclus în fiecare anexă pe care trebuie să o depuneți, lista de documente ce trebuie anexate. Nu trimiteți și nu acceptați cereri nejustificate din partea distribuitorilor. Dacă echipamentul tău este declarat conform cu standardul EN 50549 respectiv standardul EN 61000 ar fi bine să transmiți totuși și aceste certificări. Le găsești pe site-ul oficial al producătorului.➂ Acceptați NUMAI modificări/completări justificate ale documentației. Distribuitorii de energie au prostul obicei să interpreteze legea și ordinele ANRE într-un mod care de fiecare dată va fi în detrimentul vostru. Pe măsură ce numărul de solicitanți ai calității de prosumator va fi mai mare cu siguranță vor încerca să tragă de timp, una din metode fiind să solicite documente în plus. Dacă un document nu este menționat de ANRE în anexă nu aveți obligația să transmiteți acel document. Documentația va fi considerată completă de îndată ce informați în scris distribuitorul că cererea sa este nejustificată.➃ Distribuitorul este obligat să colaboreze cu tine și să stabilească soluția de racordare cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnic și economic. După războiul meu cu SDEE Transilvania Nord din ultimele 9 luni, ANRE a decis să oblige distribuitorii să țină cont de interesele justificate ale utilizatorilor și să renunțe la acele soluții mult prea costisitoare. Ține de tine să nu accepți o soluție scumpă, nefezabilă sau mult prea costisitoare de implementat. Atenție că vor încerca să îți vândă această soluție ca fiind necesară din rațiuni de securitate. Pentru puteri instalate de sub 11kW (trifzat) sau 3.6kW (monofazat) nu accepta sub nici o formă dublarea protecțiilor realizate de invertor. Dacă invertorul tău are inclusă o protecție, distribuitorul este obligat să țină cont de aceasta și este interzisă dublarea.➄ Pentru invertoarele care nu au protecție antiinsularizare, tensiune minimă/maximă, frecvență minimă/maximă, pe lângă faptul că eu unul nu aș folosi un astfel de echipament, îți recomand să îți montezi protecțiile astea ca parte a lucrărilor din instalația ta de utilizare în tabloul tău general altfel distribuitorul te va pune să le montezi în punctul de delimitare la costuri prohibitive.➅ Montează obligatoriu un contor martor în instalația ta și în perioada de probe urmărește foarte atent consumul înregistrat de contorul tău comparativ cu contorul montat de distribuitor. În cazul meu, după două serii de probe de funcționare, erorile pe consum au rămas peste +50% iar pe producție pe lângă cei +8%, contorul distribuitorului înregistra producție și atunci când ea nu a existat. Dacă constați orice diferențe între valorile măsurate de cele două contoare, ar fi bine să fie menționate în procesul verbal de finalizare a probelor și eventual transmise și către ANRE. Nu accepta un contor care înregistrează diferit față de al tău în special dacă contorul tău comunică cu invertorul. Nu accepta verificare metrologică pentru că aceasta se face în alte condiții, idelale, diferite față de cele de funcționare. Dacă valorile înregistrate de invertor și contorul martor sunt apropiate, contorul de distribuție este defect și poți face referire la precedentul meu.➆ Distribuitorul va trage de timp cât se poate de mult, vor cere documente care nu sunt necesare, vor interpreta legea diferit de cum a fost ea gândită, vor condiționa punerea finală sub tensiune de existența unui contract de vânzare - cumpărare a energiei produse. Nu acceptați sub nici o formă nici un derapaj de la lege sau încălcarea termenelor legale și sesizați ANRE pentru toate neregulile constatate aici.

Cazul 1
Ce trebuie să faci dacă ai un loc de consum și producere nou unde ai o instalație de producere a energiei electrice din surse regenerabile

Toți pașii pe care trebuie să îi urmezi sunt descriși în Capitolul IV din ordinul ANRE 69/2020 și pot fi făcuți și electronic, prin transmitere către adresa oficială de mail a distribuitorului tău, împreună cu documentația aferentă scanată:❶ Depui la operatorul tău de distribuție (distribuitor) o cerere prin care soliciți informații privind condițiile și posibilitățile de racordare a locului tău de consum. Acest pas nu este obligatoriu, este foarte posibil să găsești aceste informații și pe site-ul distribuitorului.❷ Depui la operatorul tău de distribuție (distribuitor) Anexa 1 din ordinul ANRE 69/2020 (pe care o găsești în format editabil și aici) pentru obținerea Avizului Tehnic de racordare (ATR) însoțită de documentația aferentă. În 5 zile lucrătoare de la înregistrare distribuitorul verifică documentația depusă de tine și îți comunică dacă trebuie făcute modificări. Acceptă doar modificările justificate și nu accepta modificări de genul: sunt prea multe informații în câmpul observații. Dacă este cazul documentația este considerată completă după refacerea ei În termen de maxim 2 zile lucătoare de la înregistrarea/refacerea documentației distribuitorul îți emite factura de plată pentru emiterea ATR Dacă în termen de 6 luni nu ai completat documentația, cererea ta se clasează❸ Distribuitorul stabilește soluția de racordare, emite Avizul Tehnic de Racordare și îți transmite acest aviz ca ofertă de racordare Distribuitorul este obligat să colaboreze cu tine și să stabilească soluția de racordare cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnic și economic. După războiul meu cu SDEE Transilvania Nord din ultimele 9 luni, ANRE a decis să oblige distribuitorii să țină cont de interesele justificate ale utilizatorilor și să renunțe la acele soluții mult prea costisitoare. Ține de tine să nu accepți o soluție scumpă, nefezabilă sau mult prea costisitoare de implementat. Atenție că vor încerca să îți vândă această soluție ca fiind necesară din rațiuni de securitate. Avizul tehnic de racordare îl primești în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data depunerii/completării documentației și după ce achiți factura emisă. Dacă există lucrări de realizat acestea sunt menționate în ATR.❹ Închei contractul de racordare cu distribuitorul Dacă consideri că lucrările menționate de distribuitor sunt fezabile iar constul acestora nu este unul prohibitiv, ai opțiunea să închei cu aceștia contractul de racordare. Transmiți o cerere semnată însoțită de copie de pe actul de identitate. Distiribuitorul este obligat să îți transmită proiectul de contract de racordare în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cereri tale. În cazul în care îți solicită orice lucrare ce nu are efectiv legătură cu racordarea ta (cum a fost cazul meu firidă montată în mijlocul câmpului) contestă justificat ATR-ul la distribuitor și nu uita să faci și o sesizare la ANRE aici. După încheirea contractului de racordare trebuie să achiți tariful de racordare - suma imensă menționată în ATR, sumă de multe ori complet nejustificată de realitatea din teren În cazul în care vor interveni modificări de comun acord la proiectul de contract, distribuitorul are obligația să îți transmită contractul de racordare semnat în termen de maxim 3 zile lucrătoare.❺ Realizarea efectivă a lucrărilor de racordare și punerea în funcțiune a instalației de racordare Autorizațiile și lucrările vor dura o vejnicie, așteaptă-te la cel puțin câteva luni chiar un an. Cu siguranță te vor obliga să faci și lucrări ce nu au neapărat legătură cu instalația ta, lucrări pe care ulterior ei le vor deconta din tarifele pe care le plătim cu toții în factura de energie electrică. Altfel spus tu plătești lucrarea, ei vor cere ca acea lucrare să fie recunoscută ca investiție în modernizarea rețelei făcută de ei.❻ Punerea sub tensiune a instalației pentru probe Când sunt gata toate lucrările și instalația de utilizare este realizată, punerea sub tensiune pentru perioada de probe se face după ce adresezi o cerere însoțită de dosarul instalației de utilizare. Dosarul instalației de utilizare va cuprinde: procesele verbale care confirmă finalizarea lucrărilor (declarația executantului), buletin de verificare priză de pământ, certificat de conformitate și fișă tehnică invertor (eu îți recomand să adaugi și manualul de utilizarea al echipamentului), schema electrică monofilară în care să fie trecute și protecțiile suplimentare și reglajele acestora. Distribuitorul are obligația să îți monteze contorul de distribuție cu dublu sens în maxim 5 zile lucătoare de la momentul la care ai depus cererea și dosarul instalației de utilizare. Perioada de probe este de maxim 5 zile lucrătoare. Nu depăși această perioadă, oprește invertorul și nu injecta putere activă în rețea după finalizarea probelor. După finalizarea perioadei de probe (care poate fi cât vrei tu, dar nu mai mult de 5 zile lucrătoare) trebuie să transmiți distribuitorului procesul verbal de recepție a punerii în funcțiune a instalației de producere pentru perioada de probe. Dacă constați orice diferențe între valorile măsurate de cele două contoare, ar fi bine să fie menționate aici și eventual transmise și către ANRE.❼ Emiterea Certificatului de Racordare pentru locul de consum și producere Distribuitorul are obligația să emită din oficiu și să îți transmită certificatul de racordare cu calitatea de prosumator în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data la care ai depus procesul verbal de recepție a punerii în funcțiune Distribuitorul are obligația să facă punerea sub tensiune finală a instalației de producere în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data emiterii certificatului de racordare Vor încerca să condiționeze punerea finală sub tensiune de existența unui contract de vânzare - cumpărare a energiei produse. Așa au făcut și în cazul meu, însă este cât se poate de ilegal. Nu acceptați așa ceva și sesizați ANRE aici. Ultimul pas, după primirea certificatului de racordare, este încheierea unui contract de vânzare - cumpărare a energiei produse cu un furnizor acreditat. De preferat acest furnizor să vă ofere energie provenită 100% din surse regenerabile.Nu pot să îți spun cât vor dura toți acești pași pentru că distribuitorul va trage de timp în mod intenționat și deși la prima vedere termenele par destul de strânse execuția lucrărilor va dura destul de mult. Ce pot să îți spun este să nu accepți sub nici o formă nici o abatere de la pașii descriși în Capitolul IV din ordinul ANRE 69/2020.

Cazul 2
Ce trebuie să faci dacă la un loc de consum existent ai adăugat o instalație de producere a energiei electrice din surse regenerabile și NU DEPĂȘEȘTI puterea aprobată pentru consum

Acesta a fost și cazul meu, relativ simplu la prima vedere însă distribuitorul a avut grijă ca procesul să dureze nepermis de mult. Toți pașii pe care trebuie să îi urmezi sunt descriși în Capitolul V din ordinul ANRE 69/2020 și pot fi făcuți și electronic, prin transmitere către adresa oficială de mail a distribuitorului tău, împreună cu documentația aferentă scanată:❶ Depui la operatorul tău de distribuție (distribuitor) Anexa 2 din ordinul ANRE 69/2020 (pe care o găsești în format editabil și aici) însoțită de documentația aferentă. În 2 zile lucrătoare de la înregistrare distribuitorul verifică documentația depusă de tine și îți comunică dacă trebuie făcute modificări. Acceptă doar modificările justificate și nu accepta modificări de genul: sunt prea multe informații în câmpul observații. Distribuitorii au prostul obicei să nu respecte legea, nu accepta așa ceva sub nici o formă. Dacă este cazul documentația este considerată completă după refacerea ei❷ Actualizare/emitere certificat de racordare În termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării tale, sau de la data completării documentației, operatorul de distribuție este obligat să îți transmită factura de plată pentru actualizarea/emiterea certificatului de racordare Nu sunt admise nici un fel de lucrări suplimentare sau modificări în instalațiile existente înainte de punctul de delimitare. În acest caz puterea aprobată pentru consum este mai mare sau egală cu puterea de producere, așadar se consideră că rețeaua a fost deja dimensionată să permită consumul respectiv. Dacă în realitate nu este așa, nu este problema ta ci a distribuitorului. Distribuitorul este obligat să țină cont de protecțiile existente (protecțiile realizate de invertor, protecțiile existente în instalația ta de utilizare și protecțiile existenteîn punctul de delimitare) și nu mai poate să te oblige să dublezi protecții existente. Am avut două ATR-uri emise prin care distribuitorul mă obliga să plătesc ~5000 RON pentru dublarea unor funcții de protecție realizate deja de echipamentul meu. Astăzi, din fericire pentru tine acest lucru nu se mai poate.❸ Montare contor de decontare cu dublu sens În termen de 5 zile lucrătoare de la data la care ai depus documentația sau de la data la care aceasta a fost completată, distribuitorul este obligat să monteze pe cheltuiala sa un contor cu dublu sens în punctul de delimitare.❹ Punerea sub tensiune a instalației de producere pentru probe Perioada de probe este de maxim 5 zile lucrătoare. Nu depăși această perioadă, oprește invertorul și nu injecta putere activă în rețea după finalizarea probelor. După finalizarea perioadei de probe (care poate fi cât vrei tu, dar nu mai mult de 5 zile lucrătoare) trebuie să transmiți distribuitorului procesul verbal de recepție a punerii în funcțiune a instalației de producere pentru perioada de probe. Dacă constați orice diferențe între valorile măsurate de cele două contoare, ar fi bine să fie menționate aici și eventual transmise și către ANRE.❺ Emiterea Certificatului de Racordare pentru locul de consum și producere Distribuitorul are obligația să emită/actualizeze din oficiu și să îți transmită certificatul de racordare cu calitatea de prosumator în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data la care ai depus procesul verbal de recepție a punerii în funcțiune Distribuitorul are obligația să facă punerea sub tensiune finală a instalației de producere în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data emiterii certificatului de racordare Ultimul pas, după primirea certificatului de racordare, este încheierea unui contract de vânzare - cumpărare a energiei produse cu un furnizor acreditat. De preferat acest furnizor să vă ofere energie provenită 100% din surse regenerabile.

Cazul 3
Ce trebuie să faci dacă la un loc de consum existent ai adăugat o instalație de producere a energiei electrice din surse regenerabile și DEPĂȘEȘTI puterea aprobată pentru consum

Toți pașii pe care trebuie să îi urmezi sunt descriși în Capitolul VI din ordinul ANRE 69/2020 și pot fi făcuți și electronic, prin transmitere către adresa oficială de mail a distribuitorului tău, împreună cu documentația aferentă scanată:❶ Depui la operatorul tău de distribuție (distribuitor) Anexa 1 din ordinul ANRE 69/2020 (pe care o găsești în format editabil și aici) pentru emiterea Avizului Tehnic de Racordare. În cererea depusă soliciți distribuitorului înlocuirea contorului existent cu un contor cu dublu sens și punerea sub tensiune pentru perioada de probe a instalației de producere❷ Distribuitorul stabilește soluția de racordare, emite Avizul Tehnic de Racordare și îți transmite acest aviz ca ofertă de racordare Distribuitorul este obligat să colaboreze cu tine și să stabilească soluția de racordare cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnic și economic. După războiul meu cu SDEE Transilvania Nord din ultimele 9 luni, ANRE a decis să oblige distribuitorii să țină cont de interesele justificate ale utilizatorilor și să renunțe la acele soluții mult prea costisitoare. Ține de tine să nu accepți o soluție scumpă, nefezabilă sau mult prea costisitoare de implementat. Atenție că vor încerca să îți vândă această soluție ca fiind necesară din rațiuni de securitate. Avizul tehnic de racordare îl primești în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data depunerii/completării documentației și după ce achiți factura emisă. Dacă există lucrări de realizat acestea sunt menționate în ATR.❸ Închei contractul de racordare cu distribuitorul Dacă consideri că lucrările menționate de distribuitor sunt fezabile iar constul acestora nu este unul prohibitiv, ai opțiunea să închei cu aceștia contractul de racordare. Transmiți o cerere semnată însoțită de copie de pe actul de identitate. Distiribuitorul este obligat să îți transmită proiectul de contract de racordare în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cereri tale. În cazul în care îți solicită orice lucrare ce nu are efectiv legătură cu racordarea ta (cum a fost cazul meu firidă montată în mijlocul câmpului) contestă justificat ATR-ul la distribuitor și nu uita să faci și o sesizare la ANRE aici. După încheirea contractului de racordare trebuie să achiți tariful de racordare - suma imensă menționată în ATR, sumă de multe ori complet nejustificată de realitatea din teren În cazul în care vor interveni modificări de comun acord la proiectul de contract, distribuitorul are obligația să îți transmită contractul de racordare semnat în termen de maxim 3 zile lucrătoare.❹ Realizarea efectivă a lucrărilor de racordare și punerea în funcțiune a instalației de racordare Autorizațiile și lucrările vor dura o vejnicie, așteaptăte la cel puțin câteva luni chiar un an. Cu siguranță te vor obliga să faci și lucrări ce nu au neapărat legătură cu instalația ta, lucrări pe care ulterior ei le vor deconta din tarifele pe care le plătim cu toții în factura de energie electrică. Altfel spus tu plătești lucrarea, ei vor cere ca acea lucrare să fie recunoscută ca investiție în modernizarea rețelei făcută de ei.❺ Montare contor de decontare cu dublu sens În termen de 5 zile lucrătoare de la data la care ai depus documentația instalației de utilizare, distribuitorul este obligat să monteze pe cheltuiala sa un contor cu dublu sens în punctul de delimitare.❻ Punerea sub tensiune a instalației de producere pentru probe În perioada de probe urmărește foarte atent consumul înregistrat de contorul tău comparativ cu contorul montat de distribuitor. În cazul meu, după două serii de probe de funcționare, erorile pe consum au rămas peste +50% iar pe producție pe lângă cei +8%, contorul distribuitorului înregistra producție și atunci când ea nu a existat. Perioada de probe este de maxim 5 zile lucrătoare. Nu depăși această perioadă, oprește invertorul și nu injecta putere activă în rețea după finalizarea probelor. După finalizarea perioadei de probe (care poate fi cât vrei tu, dar nu mai mult de 5 zile lucrătoare) trebuie să transmiți distribuitorului procesul verbal de recepție a punerii în funcțiune a instalației de producere pentru perioada de probe. Dacă constați orice diferențe între valorile măsurate de cele două contoare, ar fi bine să fie menționate aici și eventual transmise și către ANRE.❼ Emiterea Certificatului de Racordare pentru locul de consum și producere Distribuitorul are obligația să emită/actualizeze din oficiu și să îți transmită certificatul de racordare cu calitatea de prosumator în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data la care ai depus procesul verbal de recepție a punerii în funcțiune Distribuitorul are obligația să facă punerea sub tensiune finală a instalației de producere în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data emiterii certificatului de racordare Vor încerca să condiționeze punerea finală sub tensiune de existența unui contract de vânzare cumpărare a energiei produse. Așa au făcut și în cazul meu, însă este cât se poate de ilegal. Nu acceptați așa ceva și sesizați ANRE aici. Ultimul pas, după primirea certificatului de racordare, este încheierea unui contract de vânzare cumpărare a energiei produse cu un furnizor acreditat. De preferat acest furnizor să vă ofere energie provenită 100% din surse regenerabile.

Cazul 4
Ce trebuie să faci dacă la un loc de producere și consum și dorești certificarea calității de prosumator

Toți pașii pe care trebuie să îi urmezi sunt descriși în Capitolul VII din ordinul ANRE 69/2020 și pot fi făcuți și electronic, prin transmitere către adresa oficială de mail a distribuitorului tău, împreună cu documentația aferentă scanată:❶ Depui la operatorul tău de distribuție (distribuitor) Anexa 3 din ordinul ANRE 69/2020 (pe care o găsești în format editabil și aici). În termen de maxim o zi lucrătoare de la data înregistrării notificării tale, sau de la data completării documentației, operatorul de distribuție este obligat să îți transmită factura de plată pentru actualizarea certificatului de racordare.❷ Actualizare certificat de racordare Distribuitorul are obligația să actualizeze și să îți transmită certificatul de racordare cu calitatea de prosumator în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării tale.

Cazul 5
Ce trebuie să faci dacă la un loc de consum existent ai adăugat o instalație de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizată prin programul AFM privind instalarea sistemelor fotovoltaice

Toți pașii pe care trebuie să îi urmezi sunt descriși în Capitolul VIII din ordinul ANRE 69/2020 și pot fi făcuți și electronic, prin transmitere către adresa oficială de mail a distribuitorului tău, împreună cu documentația aferentă scanată:❶ Depui la operatorul tău de distribuție (distribuitor) Anexa 4 din ordinul ANRE 69/2020 (pe care o găsești în format editabil și aici). Cererea se depune înainte de realizarea instalației de producere În funcție de necesitatea realizării de lucrări suplimentare, solicitarea va fi tratată ca în Cazul 1 - Loc de consum și producere nou unde ai o instalație de producere a energiei electrice din surse regenerabile În 5 zile lucrătoare de la înregistrare distribuitorul verifică documentația depusă de tine și îți comunică dacă trebuie făcute modificări. Acceptă doar modificările justificate și nu accepta modificări de genul: sunt prea multe informații în câmpul observații. Dacă este cazul documentația este considerată completă după refacerea ei În termen de maxim 2 zile lucătoare de la înregistrarea/refacerea documentației distribuitorul îți emite factura de plată pentru emiterea ATR Dacă în termen de 6 luni nu ai completat documentația, cererea ta se clasează❷ Distribuitorul stabilește soluția de racordare, emite Avizul Tehnic de Racordare și îți transmite acest aviz ca ofertă de racordare Distribuitorul este obligat să colaboreze cu tine și să stabilească soluția de racordare cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnic și economic. După războiul meu cu SDEE Transilvania Nord din ultimele 9 luni, ANRE a decis să oblige distribuitorii să țină cont de interesele justificate ale utilizatorilor și să renunțe la acele soluții mult prea costisitoare. Ține de tine să nu accepți o soluție scumpă, nefezabilă sau mult prea costisitoare de implementat. Atenție că vor încerca să îți vândă această soluție ca fiind necesară din rațiuni de securitate. Avizul tehnic de racordare îl primești în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data depunerii/completării documentației și după ce achiți factura emisă. Dacă există lucrări de realizat acestea sunt menționate în ATR.❸ Închei contractul de racordare cu distribuitorul Dacă consideri că lucrările menționate de distribuitor sunt fezabile iar constul acestora nu este unul prohibitiv, ai opțiunea să închei cu aceștia contractul de racordare. Transmiți o cerere semnată însoțită de copie de pe actul de identitate. Distiribuitorul este obligat să îți transmită proiectul de contract de racordare în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cereri tale. În cazul în care îți solicită orice lucrare ce nu are efectiv legătură cu racordarea ta (cum a fost cazul meu firidă montată în mijlocul câmpului) contestă justificat ATR-ul la distribuitor și nu uita să faci și o sesizare la ANRE aici. După încheirea contractului de racordare trebuie să achiți tariful de racordare - suma imensă menționată în ATR, sumă de multe ori complet nejustificată de realitatea din teren. În cazul în care vor interveni modificări de comun acord la proiectul de contract, distribuitorul are obligația să îți transmită contractul de racordare semnat în termen de maxim 3 zile lucrătoare.❹ Realizarea efectivă a lucrărilor de racordare și punerea în funcțiune a instalației de racordare Dacă sunt necesare lucrări, autorizațiile și lucrările vor dura o vejnicie, așteaptă-te la cel puțin câteva luni chiar un an. Cu siguranță te vor obliga să faci și lucrări ce nu au neapărat legătură cu instalația ta, lucrări pe care ulterior ei le vor deconta din tarifele pe care le plătim cu toții în factura de energie electrică. Altfel spus tu plătești lucrarea, ei vor cere ca acea lucrare să fie recunoscută ca investiție în modernizarea rețelei făcută de ei.❺ Punerea sub tensiune a instalației pentru probe Dacă au fost necesare lucrări, când acestea sunt gata și instalația de utilizare este realizată, punerea sub tensiune pentru perioada de probe se face după ce adresezi o cerere însoțită de dosarul instalației de utilizare. Dosarul instalației de utilizare va cuprinde: procesele verbale care confirmă finalizarea lucrărilor (declarația executantului), buletin de verificare priză de pământ, certificat de conformitate și fișă tehnică invertor (eu îți recomand să adaugi și manualul de utilizarea al echipamentului), schema electrică monofilară în care să fie trecute și protecțiile suplimentare și reglajele acestora. Distribuitorul are obligația să îți monteze contorul de distribuție cu dublu sens în maxim 5 zile lucătoare de la momentul la care ai depus cererea și dosarul instalației de utilizare. Perioada de probe este de maxim 5 zile lucrătoare. Nu depăși această perioadă, oprește invertorul și nu injecta putere activă în rețea după finalizarea probelor. După finalizarea perioadei de probe (care poate fi cât vrei tu, dar nu mai mult de 5 zile lucrătoare) trebuie să transmiți distribuitorului procesul verbal de recepție a punerii în funcțiune a instalației de producere pentru perioada de probe. Dacă constați orice diferențe între valorile măsurate de cele două contoare, ar fi bine să fie menționate aici și eventual transmise și către ANRE.❻ Emiterea Certificatului de Racordare pentru locul de consum și producere Distribuitorul are obligația să emită din oficiu și să îți transmită certificatul de racordare cu calitatea de prosumator în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data la care ai depus procesul verbal de recepție a punerii în funcțiune. Distribuitorul are obligația să facă punerea sub tensiune finală a instalației de producere în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data emiterii certificatului de racordare. Vor încerca să condiționeze punerea finală sub tensiune de existența unui contract de vânzare cumpărare a energiei produse. Așa au făcut și în cazul meu, însă este cât se poate de ilegal. Nu acceptați așa ceva și sesizați ANRE aici. Ultimul pas, după primirea certificatului de racordare, este încheierea unui contract de vânzare - cumpărare a energiei produse cu un furnizor acreditat. De preferat acest furnizor să vă ofere energie provenită 100% din surse regenerabile.

Ordine ANRE aplicabileOrdinul ANRE 69/2020 pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparţinând prosumatorilor, care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum.Ordinul ANRE 132/2020 privind modificarea și completarea Normei tehnice "Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea", aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 228/2018.Ordinul ANRE 226/2018 pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produsă în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparținând prosumatorilor.Ordinul ANRE 227/2018 pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produsă de prosumatorii care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum și pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice.Ordinul ANRE 228/2018 pentru aprobarea Normei Tehnice Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea.

Documentație depusă de mine
Cazul 2
Loc de consum existent la care am adăugat o instalație de producere a energiei electrice din surse regenerabile - fără a se depăși puterea aprobată pentru consum
Anexa 2 - Notificare privind racordarea la un loc de consum existent a unei instalații de producere a energiei electrice➜ Certificat de racordare existent➜ Copie CI➜ Declarația executantului ➜ Buletin de încercare a prizei de pământ Fișa tehnică Fronius SymoDeclarație de conformitate Fronius Symo Manual de utilizare Fronius Symo Manual de instalare Fronius Symo Certificat de conformitate EN 50549-1 2019 Fișă cu rezultatele încercării pentru certificarea de tip Fronius Symo Declarație de conformitate Fronius Smart Meter 63A-3 ➜ Schema electrică monofilară a instalației de producere
Sper ca acest material să îți fie de ajutor. Te rog să lași un comentariu mai jos și nu uita să distribui acest material poate va fi de ajutor și altor persoane interesate de acest subiect.Published by Marius Șerban at 19:19 on 08.07.2020 [EEST]