Compensarea cantitativă pentru prosumatori și schimbări ale legii energiei Back to Top

Compensarea cantitativă pentru prosumatori și schimbări ale legii energiei

În ultimii doi ani mare parte din măsurile adoptate de Guvern au fost sub o formă sau alta legate de plandemie și de promovarea cu orice preț a tratamentelor genetice experimentale în detrimentul sănătății colective și mai ales cu pierderea integrală a tuturor drepturilor garantate de Constituție.Cine ar fi crezut că în acest context Guvernul se mai ocupă și de altceva? Și totuși, pe final de an a fost emisă OUG 143/2021 care aduce o multitudine de modificări Legii 123/2012 - Legea energiei și a gazelor naturale.Ordonanța transpune în legislația națională Directiva (UE) 2019/944 și modifică radical sectorul energiei din România. Avem modificări majore de la introducerea compensării cantitative 1 la 1 pentru prosumatori și până la posibilitatea de a deveni clienți activi și de a participa pe diversele piețe de servicii în domeniul energiei, cât și definirea pentru prima dată a "punctului de reîncărcare" - stația de reîncărcare a vehiculelor electrice.Cu părere de rău pentru "experții" care au raportat asta, nu se legalizează blackout-ul (întreruperea alimentării cu energie electrică) ci din contră se aduc modificări ce ar trebui să liniștească inclusiv avântul prețurilor.Modificări principale:ProsumatoriClienți activi - centrale electrice virtualeÎncărcarea vehiculelor electriceAlte prevederi importante
Image credit: Pexels

I. Schimbări pentru prosumatori:


- Compensarea cantitativă pentru prosumatorii care dețin instalații cu o putere instalată de până la 200 kW până la data de 31.12.2030. Compensarea cantitativă se va putea face în termen de 24 de luni de la data facturării. Pe scurt, să spunem că injectezi 100 kWh în rețea luna aceasta, asta îți va da dreptul să consumi din rețea acei 100 kWh în termen de 24 de luni fără nici un alt cost suplimentar pentru tine. Dacă până acum compensarea se făcea în bani (din costul energiei consumate cu tot cu tarifele aplicabile se scădea valoarea energiei injectate), acum se va face pe baza cantităților măsurate.De reținut că prin acest sistem în baza cantităților injectate vara, vom putea acoperi consumul din lunile de iarnă, compensarea cantitativă nu este obligatorie ci se realizează la cererea prosumatorului și ANRE are la dispoziție 60 de zile (începutul lunii martie 2022) să elaboreze metodologia pentru compensarea cantitativă.Nu știm încă ce se va întâmpla cu energia injectată pentru care nu s-a realizat compensarea în termen de 24 de luni. - Puterea instalată maximă crește de la 100 kW cât este în prezent la 400 kW. Evident rămâne condiția ca activitatea principală să nu fie legată de domeniul energiei, însă din acest moment vor putea deveni prosumatori cam toate societățile mici și mijlocii, autoritățile locale și de ce nu cam tot ce înseamnă hală de producție ar trebui în perioada următoare să fie acoperită de panouri fotovoltaice.Prin această modificare Statul Român își deleagă obligațiile asumate privind ponderea energiei din surse regenerabile către sectorul privat. - Pentru prosumatorii cu puterea instalată cuprinsă între 200 kW și 400 kW se va face regularizare financiară iar achiziția energiei se va face la prețul mediu ponderat din piața pentru ziua următoare (PZU) înregistrat în luna în care a fost produsă energia. Pentru mai multe detalii va trebui să așteptăm normele ANRE, însă mă gândesc că va fi un sistem similar cu ce există în prezent cu excepția majoră că prosumatorii din această categorie nu vor mai fi plătiți întregul an la PZU din anul anterior. - Responsabilitatea pentru dezechilibrele generate de prosumatorii cu o putere instalată de până la 400 kW revine operatorilor de distribuție. Au existat în spațiul public temeri privind o posibilă responsabilitate a prosumatorului, din fericire nu s-a concretizat. Dacă ar fi existat această responsabilitate cu siguranță ar fi dispărut statutul de prosumator. - Operatorii de distribuție vor fi obligați să realizeze racordarea prosumatorilor la rețea. Această obligație a existat și până acum, însă din acest moment este în lege și nu prea ar trebui să mai avem cazuri de refuzuri de racordare din partea operatorilor de distribuție. Ca un pont să spunem așa, dacă ai un loc nou de consum poate că ar fi indicat ca din prima să instalezi un sistem fotovoltaic și prin asta operatorul de distribuție va fi obligat să te racordeze la rețea. - Prosumatorii vor fi în continuare scutiți de la plata tuturor obligațiilor fiscale pentru energia produsă (autoconsum și injecție) iar activitatea în continuare nu va necesita înregistrare. Aceste măsuri sub o formă sau alta existau deja, acum au fost puse clar în lege. - ANRE va fi obligată să publice anual un raport privind prosumatoriiTextul integral din lege:"Art. 73^1 – Prosumatorul(1) Prosumatorii care dețin unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum pot vinde energia electrică produsă și livrată în rețeaua electrică furnizorilor de energie electrică cu care aceștia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform reglementărilor ANRE.(2) Autoritățile publice locale care dețin capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizate, parțial sau total, din fonduri structurale, beneficiază din partea furnizorilor cu care au contract de furnizare a energiei electrice, la cerere, de serviciul de regularizare financiară între energia livrată și energia consumată din rețea.(3) La solicitarea prosumatorilor care produc energie electrică în unități de producere a energiei electrice cu o putere instalată de până în 200 kW și cu care au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, furnizorii de energie electrică sunt obligați:a) să realizeze în factura prosumatorilor o compensare cantitativă, respectiv să factureze doar diferența dintre cantitatea de energie consumată și cantitatea de energie produsă și livrată în rețea;b) să reporteze în facturile prosumatorilor, în situația în care cantitatea de energie produsă și livrată în rețea este mai mare decât cantitatea de energie consumată, diferența dintre cantitatea livrată și cea consumată, prosumatorii putând utiliza cantitatea de energie reportată pe o perioadă de maximum 24 de luni de la data facturării.(4) La solicitarea prosumatorilor care produc energie electrică în unități de producere a energiei cu o putere instalată între 200 kW și 400 kW și cu care au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, furnizorii de energie electrică sunt obligați:a) să achiziționeze energia electrică produsă și livrată conform alin. (1) la un preț egal cu prețul mediu ponderat înregistrat în Piața pentru Ziua Următoare în luna în care a fost produsă energia respectivă;b) să realizeze în factura prosumatorilor regularizarea financiară între energia electrică livrată și energia electrică consumată din rețea.(5) Prosumatorii, persoane fizice, prevăzuți la alin. (1), altele decât cele organizate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, pot desfășura activitatea de comercializare a energiei electrice produse în unitățile de producere a energiei electrice pe care le dețin, fără înregistrarea și autorizarea funcționării acestora.(6) Operatorii de distribuție de energie electrică sunt obligați să realizeze racordarea prosumatorilor prevăzuți la alin. (1) și a autorităților publice prevăzute la alin. (2) în conformitate cu reglementările specifice emise de ANRE în acest scop.(7) Prosumatorii, persoane fizice, juridice și autorități ale administrației publice locale care dețin centrale electrice ce produc energie din surse regenerabile, prevăzuți la alin. (1), precum și persoanele fizice sau juridice care dețin unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile sunt exceptați de la obligația de achiziție anuală și trimestrială de certificate verzi prevăzută la art. 8 alin. (2) și (21) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, altul decât consumul propriu tehnologic al centralei electrice.(8) Prin derogare de la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și de la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, prosumatorii, persoane fizice, prevăzuți la alin. (1) și (4) sunt exceptați/scutiți de la plata tuturor obligațiilor fiscale aferente cantității de energie electrică produsă pentru autoconsum, precum și pentru excedentul vândut furnizorilor, conform alin. (3).(9) Compensarea cantitativă a prosumatorilor cu instalații cu o putere de până în 200 kW va fi acordată până la data de 31 decembrie 2030, în contextul măsurilor și acțiunilor legate de atingerea angajamentelor privind ponderea energiei din surse regenerabile în 2030 precizate în Planul Național Energie și Schimbări Climatice, conform unei metodologii ANRE, iar după această perioadă prosumatorii respectivi pot vinde energia electrică produsă în condițiile prevăzute la alin. (3), lit. a) pentru prosumatorii cu o putere instalată între 200 kW și 400 kW.(10) ANRE monitorizează dezvoltarea și funcționarea prosumatorilor, întocmește și face public anual pe site-ul propriu, până la data de 1 iunie, un raport privind prosumatorii."

II. Clientul activ sau mai bine spus centrale electrice virtuale

Aceasta este una din modificările solicitate și de mine în propunerea înaintată către Ministerul Energiei și din fericire a ajuns în lege. Pe scurt, toți prosumatorii care dețin baterii vor avea posibilitatea ca individual sau prin asociere să ofere servicii de flexibilizare pe piața energiei. Asta înseamnă că legal vor putea exista în România centrale electrice virtuale ceea ce va duce în primul rând la recuperarea semnificativ mai rapidă a investițiilor și pentru clienții finali de orice fel o calitate mai bună a energiei.Cum văd eu un astfel de sistem: - Din capacitatea totală de stocare a prosumatorului o anumită capacitate va fi pusă la dispoziția unui terț împreună cu controlul asupra invertorului - să spunem 10 kWh - Să spunem că 100 de prosumatori vor face același lucru, va rezulta o baterie virtuală de 1 MWh - Terțul care va oferi soft pentru acest serviciu va putea obține licență și va intra pe oricare din piețele de energie din România și din UE. Importante vor fi piețele de echilibrare și punerea la dispoziția Dispeceratului Energetic Național a capacității în cauză. - Prosumatorul va obține un câștig semnificativ mai mare pentru capacitatea de stocare pusă la dispoziție și rețeaua va fi semnificativ mai stabilăProblema cu acest sistem este aceea că responsabilitatea pentru dezechilibre revine clientului activ care are însă posibilitatea de a delega această responsabilitate.Vă spun de acum, dacă vreți să deveniți clienți activi mare, mare atenție ce și cu cine semnați pentru că riscul va fi pe măsura potențialului de câștig.Să sperăm totuși că aceste prevederi nu sunt cu dedicație pentru anumite companii care au în pregătire lansarea unor astfel de servicii.Prevederi din lege privind clienții activi:"Art. 318. client activ — clientul final sau un grup de clienți finali ce acționează împreună, care consumă sau stochează energia electrică produsă în spațiile pe care le deține situate în zone limitate sau care vinde propria energie electrică produsă sau care participă la programe de flexibilitate sau de eficiență energetică, identificate ca atare prin legislația aplicabilă, cu condiția ca activitățile respective să nu constituie principala lor activitate comercială sau profesională;"Art. 63(1) Clienții activi au următoarele drepturi:a) de a beneficia de aceleași drepturi și reguli de protecție a clienților ca acelea la care ar avea dreptul individual, fără să li se aplice obligații, proceduri și tarife tehnice sau administrative disproporționate sau discriminatorii și nici tarife de rețea care nu reflectă costurile;b) să opereze fie direct, fie prin agregare;c) să vândă energie electrică autoprodusă, inclusiv prin acorduri/contracte de cumpărare de energie electrică;d) să participe la mecanisme de flexibilitate care permit modificarea modelelor de producere și/sau consum și la scheme de eficiență energetică;e) să delege unui terț gestionarea instalațiilor necesare pentru desfășurarea activităților lor, inclusiv instalarea, exploatarea, prelucrarea datelor și întreținerea, fără ca terțul să fie considerat drept un client activ;f) să beneficieze de aplicarea unor tarife de rețea transparente, nediscriminatorii și care reflectă costurile, calculate separat pentru energia electrică introdusă în rețea și pentru energia electrică consumată din rețea, conform reglementărilor ANRE, asigurându-se că acestea contribuie în mod adecvat și echilibrat la partajarea costurilor totale ale sistemului;g) să dețină instalații de stocare a energiei.(2) Clienții activi care dețin instalații de stocare a energiei electrice au următoarele drepturi, în conformitate cu reglementările ANRE:a) să fie racordați la rețea, cu condiția ca toate condițiile necesare să fie îndeplinite, cum ar fi responsabilitatea în materie de echilibrare și măsurarea adecvată;b) să nu li se aplice taxe duble și nici tarife de rețea pentru energia electrică stocată rămasă în spațiile lor sau atunci când furnizează servicii de flexibilitate operatorilor de sistem;c) să nu li se aplice obligații sau taxe disproporționate aferente acordării licențelor;d) să furnizeze mai multe servicii simultan, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.(3) Clienții activi au responsabilitatea din punct de vedere financiar pentru dezechilibrele pe care le produc în SEN; în acest sens, aceștia sunt părți responsabile cu echilibrarea sau deleagă responsabilitatea lor în materie de echilibrare.

III. Încărcarea vehiculelor electrice

- Pentru prima dată avem definit în lege punctul de reîncărcare - stația de reîncărcare. Aceasta a fost o mare problemă până în prezent pentru că legal nu se puteau lua nici un fel de măsuri spre exemplu împotriva celor care ocupau fără să încarce locurile de parcare. O dată ce avem definit în lege conceptul de punct de reîncărcare cu siguranță vom avea prevederi și pentru locul de parcare aferent cât și sancțiuni binemeritate pentru ocuparea fără drept a acestuia.Puncte de reîncărcare vor fi considerate și stațiile pentru schimbarea bateriilor (Nio este singurul producător care oferă acest serviciu). - Obligativitatea operatorului de distribuție de a racorda la rețea punctele de reîncărcare a vehiculelor electrice. Râmâne de văzut în cât timp se va face racordarea și ce condiții va stabili ANRE pentru aceasta. Important este că din acest moment nu mai este la latitudinea operatorului de distribuție dacă vrea sau nu să racordeze un punct de reîncărcare. - Interdicția pentru operatorul de distribuție de a deține, dezvolta, administra sau exploata puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice. În lipsa acestei interdicții am fi ajuns la situații absurde în care operatorul de distribuție să dețină monopol pe acest sector. Există însă și excepția pentru punctele de reîncărcare utilizate exclusiv pentru uzul propriu al operatorului.Prevederi din lege privind încărcarea vehiculelor electrice:"Art. 396. punct de reîncărcare — o interfață care este capabilă să încarce, pe rând, câte un vehicul electric sau să schimbe, pe rând, câte o baterie a unui vehicul electric;Art. 45(1) Operatorul de distribuție are următoarele atribuții principale:c) ...Planul de dezvoltare a rețelei electrice de distribuție oferă transparență în privința serviciilor de flexibilitate necesare pe termen mediu și lung și stabilește cel puțin investițiile planificate pentru următorii cinci—zece ani, punând un accent deosebit pe infrastructura de distribuție principală necesară pentru a racorda noile capacități de producere și noii consumatori, inclusiv punctele de reîncărcare pentru vehiculele electrice....k) aprobă racordarea la rețelele electrice de distribuție a punctelor de reîncărcare private și cu acces public, conform reglementărilor ANRE;(1^1) Operatorului de distribuție nu i se permite să dețină, să dezvolte, să administreze sau să exploateze puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, cu excepția cazului în care operatorul de distribuție deține puncte de reîncărcare exclusiv pentru uz propriu.

IV. Alte prevederi importante

- Racordarea la rețea reprezintă serviciu de interes public. Zilele acestea se discută despre un anumit operator de distribuție care a decis să își deconecteze clienții pentru depășirea puterii instalate. Astfel de comportamente nu vor mai fi posibile, cel puțin nu legal. - Lucrările de extindere vor fi achitate de operatorul de distribuție pentru clienții casnici. În realitate vor spune evident că nu au fonduri, clientul va achita lucrarea după care operatorul de distribuție va rambursa într-o perioadă de timp prestabilită până la valoarea medie a unui branșament mai puțin costurile cu refacerea infrastructurii edilitare. - Garanții financiare echivalente cu consumul pentru un an. Cei care au de gând să "fure de la hoți" pot fi obligați să constituie garanții financiare echivalente cu consumul pe un an. - Sisteme de măsură inteligentă pe banii clienților finali. După ce multe din societățile de distribuție (exemplu DEER) nu prea reușesc să monteze contoare inteligente, aflăm acum că aceste sisteme vor fi implementate pe banii clienților. - Schimbarea furnizorului se va face prin intermediul unei platforme puse la dispoziție de ANRE. În termen de 6 luni ANRE are obligația să dezvolte/să delege responsabilitatea dezvoltării unei platforme informatice unice la nivel național prin intermediul căreia se va face schimbarea furnizorului de energie electrică.Până cel târziu în 2026 schimbarea furnizorului se va face în termen de maxim 21 de zile iar din 2026 în 24 de ore. - Comunități de energie ale cetățenilor. Va fi posibilă agregarea consumatorilor/prosumatorilor/clienților activi sub forma unor comunități energetice în baza unui contract de agregare. Atfel spus, dacă ai vecini prosumatori vă puteți asocia și de ce nu puteți vinde energia produsă pe piețele de energie.Prevederi din lege:"Art. 25(1) ...Racordarea la rețelele electrice de interes public și accesul la rețelele electrice de interes public reprezintă servicii obligatorii, în condiții reglementate, pe care trebuie să le îndeplinească operatorul de transport și de sistem, precum și operatorul de distribuție, inclusiv comunitățile de energie ale cetățenilor care gestionează rețelele de distribuție.(2) Racordarea utilizatorilor și accesul la rețea pot fi restricționate numai dacă racordarea afectează siguranța SEN, prin nerespectarea normelor tehnice și a standardelor de performanță prevăzute în reglementările tehnice în vigoare sau în cazul în care operatorul de transport, operatorul de distribuție sau comunitățile de energie ale cetățenilor care gestionează rețelele de distribuție nu dispun de capacitățile necesare. Refuzul trebuie motivat și justificat în mod corespunzător pe criterii obiective, din punct de vedere tehnic și economic, conform reglementărilor emise de ANRE.Art. 513^2 Operatorul de distribuție are obligația să asigure, în limita planurilor anuale de investiții, finanțarea și realizarea lucrărilor de modernizare/extindere a rețelei electrice de distribuție în vederea racordării tuturor solicitanților aflați în perimetrul concesionat, în condiții de eficiență economică. Operatorii de distribuție întocmesc planurile anuale de investiții luând în considerare și solicitările UAT privind planurile de dezvoltare regională sau locală și de urbanism.3^3 Prin excepție de la prevederile alin. (3^2) și în conformitate cu prevederile reglementărilor ANRE, solicitanții pot asigura finanțarea lucrărilor de extindere a rețelei electrice de distribuție, urmând ca, la finalizarea lucrărilor, operatorul de distribuție să returneze suma cuvenită, într-o perioadă de timp stabilită, conform reglementărilor ANRE, luând în considerare prevederile alin. (3^1) și (3^2).3^4 Pentru cererile de racordare și branșare ale solicitanților, operatorul de distribuție are obligația ca, în conformitate cu reglementările ANRE, să elibereze solicitantului un aviz tehnic de racordare cuprinzând soluția tehnică de racordare. Solicitantul are dreptul de a alege liber orice operator economic autorizat de către ANRE pentru proiectarea și execuția racordării și/sau branșamentului. Pentru asigurarea calității lucrărilor de execuție și punerea în funcțiune a racordului/branșamentului, solicitantul sau operatorul economic desemnat de solicitant pentru proiectare/execuție are obligația încheierii unui contract de racordare cu operatorul de distribuție. Punerea în funcțiune a racordului/branșamentului și montarea aparatelor/ echipamentelor de măsură se va realiza în termenele și condițiile prevăzute de reglementările ANRE.3^5 În cazul clienților casnici care se racordează rețeaua de joasă operatorul de distribuție va rambursa solicitantului contravaloarea efectivă a lucrărilor de proiectare și execuție a branșamentului, până la o valoare medie a unui branșament, stabilită conform unei metodologii aprobate de ANRE. Activele rezultate ca urmare a lucrărilor de racordare intră în proprietatea operatorului de distribuție de la momentul punerii în funcțiune, prin efectul prezentei legi, la valoarea rambursată clientului casnic. Aceste active sunt recunoscute de către ANRE ca parte din baza de active reglementate în cazul în care data rambursării integrale coincide cu data punerii în funcțiune a instalației de racordare. În valoarea medie a branșamentului nu se includ costurile cu refacerea infrastructurii edilitare.Art. 58(5) Furnizorul este îndreptățit să solicite unui client final constituirea de garanții financiare pentru o perioadă de consum echivalent de maximum un an în cazul constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acțiuni menite să denatureze în orice fel indicațiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă energia electrică prin ocolirea echipamentelor de măsurare.Art. 61(8) Clienții finali au obligația să contribuie, în mod transparent și nediscriminatoriu, la costurile asociate introducerii sistemelor de măsurare inteligentă, conform reglementărilor ANREArt. 62 Drepturile clientului final de energie electricăh) să își schimbe furnizorul sau participantul la piață implicat în agregare, cu respectarea condițiilor/clauzelor contractuale, în termen de maximum 21 de zile de la inițierea acesteia, iar nu mai târziu de anul 2026 procesul tehnic de schimbare a furnizorului se va realiza în 24 de ore și în orice zi lucrătoare, conform unei proceduri aprobate de ANRE;Art. 7^6În aplicarea prevederilor art. 62 alin. (3) în scopul digitalizării activității de schimbare a furnizorului, ANRE realizează și operează o platformă informatică integrată, unică la nivel național, prin care se realizează schimbarea de către clientul final a furnizorului de energie electrică. Titularii de licențe implicați în schimbarea furnizorului de energie electrică au obligația de a furniza datele și informațiile necesare realizării și operării platformei, conform reglementărilor ANRE. ANRE poate delega activitatea de operare unui prestator de servicii care nu este afiliat unui furnizor/operator de rețea de energie electrică.Art. 63^1 Comunități de energie ale cetățenilor
Te rog să lași un comentariu mai jos și să distribui acest articol poate va fi de ajutor și altora.
Published by Marius Șerban at 00:15 on 06.01.2022 [EEST]
Vizualizări: 1553